Σχολή Οδηγών - Μπαρζούκας Αλέξανδρος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οχήματα

 
Στη σχολή οδηγών του Αλέξανδρου Μπαρζούκα, με έδρα της το Παλαιό Φάληρο, τα μαθήματα οδήγησης πραγματοποιούνται σε σύγχρονα και απολύτως ασφαλή οχήματα.

Ο στόλος μας ανανεώνεται συνεχώς και ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες σας, προκειμένου να εξασφαλίσετε και στην πράξη το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από την κατηγορία του διπλώματος που έχετε επιλέξει, θα γίνετε οδηγός άριστου επιπέδου.